Apklausa Karmėlavos lopšelio-darželio "Žilvitis" plataus veiklos kokybės įsivertinimo anketa
Įstaigoje atliekamas platusis veiklos kokybės įsivertinimas, kurio tikslas:
Optimizuojant įstaigos veiklą, kartu aptarti įstaigos veiklos kokybę ir susitarti dėl tobulinimo būdų ir krypčių.
Jums pateikiama anoniminė anketa, kurią prašytume užpildyti iki 2019 m. lapkričio15 d.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!