Apklausa SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE APKLAUSA
Gerbiamas respondente, socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo
amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms.
Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų nuomonę apie jiems
teikiamas socialines paslaugas ir naujų socialinių paslaugų poreikį Kazlų Rūdos savivaldybėje. Jūsų
atsakymai labai svarbūs, jie padės įvertinti socialinių paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti
trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.

                      Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Duomenys bus apibendrinami ir naudojami
rengiant Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų
projektus.                            .                         .                                           
                     Anketa anoniminė.                                  .                      
                     Atsakydami į klausimus, atitinkamą variantą pažymėkite arba nurodytoje vietoje
įrašykite savo nuomonę.                                                                        .
                      Į klausimus nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, svarbi jūsų nuomonė.                        .
                      Iš anksto dėkojame.
                     Tyrimą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
civilinės metrikacijos skyrius

                    Visais rūpimais socialinių paslaugų klausimais maloniai prašome kreiptis:       
           

Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Judita Simonavičienė
Tel. 8 343 686 23;
el. p.: judita.simonaviciene@kazluruda.lt