Apklausa Darnaus judumo principų ir sprendimų įgyvendinimas Klaipėdos mieste (kopijuoti)
Klaipėdos miesto administracija nuo 2016 m. įgyvendina projektą PORTIS – Uostamiesčiai: inovacijos darnumui, pagal Europos Sąjungos programą Horizontai 2020. Projekto tikslas – skatinti darnųjį judumą Klaipėdoje sprendžiant transporto srautų problemas, taikant inovatyvius sprendimus, bendradarbiaujant miestui ir uostui. Šios apklausos tikslas – nustatyti gyventojų nuomonę apie darnųjį judumą ir nustatyti galimybes darnaus judumo principų taikymui Klaipėdoje ir jos priemiesčiuose. Ši tyrimas yra tęstinis, kuriuo siekiama nustatyti gyventojų nuomonės pokyčius ir juos palyginti su 2017 m., 2018 m. spalio - gruodžio mėn. vykdytų apklausų rezultatais. Šio palyginamojo tyrimo rezultatai bus pristatyti projekto renginiuose, aprašyti projekto ataskaitoje, pristatyti viešuose svarstymuose darnaus judumo principų įgyvendinimui Klaipėdoje.
Prašytume atsakyti į anketos klausimus, pažymint Jums svarbius atsakymus, pateikti savo nuomonę, argumentus. Ši anketa anoniminė. Apklausos duomenys bus naudojami tik tyrimui ir projekto įgyvendinimui. Dėkojame už Jūsų atsakingą požiūrį atsakant į anketos klausimus.
Darnus judumas – tai galimybė keliauti keleiviniu ir bevarikliu ar aplinką mažai teršiančiu transportu, gyventojų keliavimas pėsčiomis, taip pat skatinant keliavimą viešuoju transportu.