Apklausa „Dalyvavimo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos AGRO ir NATURA 2000 priemonių veiklose vertinimo anketa“
Vykdydami apklausą siekiame sužinoti Jūsų nuomonę apie dalyvavimą KPP priemonių „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (AGRO) bei „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ (NATURA) veiklose.

Prašome pasidalinti pastebėjimais, su kokiais sunkumais susidūrėte dalyvaudami priemonių AGRO bei NATURA veiklose. Jeigu minėtose priemonėse nedalyvaujate, prašome nurodyti pagrindines priežastis, kurios lėmė Jūsų apsisprendimą. Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi, o Jūsų pastebėjimai padės tinkamai pasiruošti 2021–2027 metų programinio laikotarpio priemonių administravimui.

Pažymėkite, kokios nurodytos priežastys ir kiek jos buvo reikšmingos Jūsų apsisprendimui: 1 – mažai reikšminga; 2 – vidutiniškai reikšminga; 3 – labai reikšminga.

Dėkojame už bendradarbiavimą.