Apklausa ANKSTYVOJO UGDYMO POREIKIO ŠILALĖS MENO MOKYKLOJE POREIKIS BEI PRIEINAMUMAS
Siekiant įvairinti Šilalės meno mokykloje siūlomą formalųjį švietimą papildančio ugdymo pasirinkimą, bei plėsti tokio ugdymo pasirinkimo galimybes Šilalėje, mokykla svarsto galimybę teikti ankstyvojo meninio ugdymo pasirenkamas veiklas.
Siekiant nustatyti, koks yra tokių veiklų poreikis, atliekama gyventojų apklausa. Apklausoje norima išsiaiškinti, ar tėvų, auginančių mažamečius, 4-6 metų, vaikus, nuomone reikalingas formalųjį švietimą papildantis ugdymas minėto amžiaus vaikams ir jei taip, kaip jis galėtų būti organizuojamas.