Apklausa Klausimynas - Vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras" tėvams
Gerbiami tėveliai,

Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras" nuolat siekia tobulinti ugdymo(si) veiklos kokybę. Todėl kviečiame ir Jus prisidėti prie kokybinės Jūsų vaikų ugdymo kaitos ir atsakyti į parengtą klausimyną. Jūsų atsakymai bus panaudoti klubo veiklos kokybei tobulinti. Atsakymų anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojami (apklausos rezultatai bus skelbiami tik apibendrinti), prašome užpildyti klausimyną iki gegužės 31 d.

Dėkojame už atsakymus
Klubo administracija