Apklausa Vandžiogalos seniūnijos gyventojų kultūriniai poreikiai
Vandžiogalos laisvalaikio salė atlieką tyrimą, siekdama pagerinti organizuojamos kultūrinės veiklos kokybę. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Vandžiogalos seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius ir jų tenkinimo galimybes.
Prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus, pasirenkant Jums tinkamiausią variantą. Anketa yra anoniminė. Dėkojame už Jūsų atsakymus.