Apklausa Vietos bendruomeninių organizacijų vaidmuo mažinant socialinį skurdą Lietuvoje
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo tinklu organizuoja anketinę apklausą apie vietos bendruomenių vaidmenį mažinant socialinį skurdą Lietuvoje.
Vietos bendruomeninės organizacijos yra arčiausia žmonių ir jų veikla gali prisidėti prie skurdo mažinimo.
Anketos tikslas- išsiaiškinti vietos bendruomeninių organizacijų nuomonę apie skurdą vietos bendruomenėse, apie šių organizacijų veiklas, bei pasiūlymus, nukreiptus į socialinio skurdo mažinimą Lietuvoje.
Anketa vykdoma iki Vasario 5 dienos.
Smulkesnė informacija tel. 8611 21453, arba el paštu lvbosajunga@gmail.com