Apklausa Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vertinimas
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga atlieka Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vertinimą.
Kveičiame išsakyti savo nuomonę, kuri bus pristatyta gruodžio 13 dieną SADM diskusijoje "Kaip stiprinti benduromeninę veiklą savivaldybėse.