Apklausa Baimę (įtampą) darbo vietoje sąlygojantys veiksniai (kopijuoti)
Apklausos tikslas - identifikuoti stipriausius veiksnius, kurių įtakojami darbuotojai pradeda jausti neigiamas emocijas - baimę (įtampą). Veiksnio stiprumas žymimas skalėje nuo "1" (mažiausiai įtakoja) iki "7" (stipriai įtakoja). Apklausa anoniminė.