Naudojimo ir privatumo sąlygos

Bet kuris asmuo ar asmenų bendrija (toliau - vartotojas), prisijungiantis prie ManoApklausa.lt tinklapio (toliau - ManoApklausa.lt) ar jame esančios bet kokios informacijos, sutinka laikytis toliau nurodytų sąlygų (Susitarimas). Šis Susitarimas yra teisinis susitarimas tarp vartotojo ir ManoApklausa.lt paslaugų, kurios apima programinę įrangą, duomenų saugojimo mechanizmus, duomenų bazes ir su jomis susijusius dizainą, spausdintą medžiagą, online ar elektroninę dokumentaciją. Jeigu jūs nesutinkate su šio Susitarimo sąlygomis, jums neleidžiama naudotis ManoApklausa.lt.

ManoApklausa.lt yra tinklapis, kuris teikia galimybę jo vartotojams rinkti ir naudoti informaciją. Užsiregistavę vartotojai renka informaciją kurdami apklausas ir paviešindami jas tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, jie išsiunčia pakvietimus arba paskelbia apklausos nuorodą.
Pasirašant ar dalyvaujant apklausoje ManoApklausa.lt, vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami ir apdoroti. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų pateikiami tinklapio skyriuje "Nuorodos". ManoApklausa.lt automatiškai gauna ir saugo savo serveriuose informaciją iš vartotojo naršyklės. Tai apima IP adresą, "cookies" ir kitą prieinamą informaciją.
ManoApklausa.lt vartotojo paskyra yra apsaugota slaptažodžiu, siekiant išlaikyti duomenų slaptumą ir vartotojo saugumą. Kiekvienas užsiregistravęs vartotojas pats yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleidimą trečiosioms šalims. Vartotojas yra atsakingas už savo pateiktą informaciją ir kitus veiksmus, atliktus naudojantis paskyra. Vartotojas atsakingas už savo paskyros duomenų ir slaptažodžio slaptumą.


Atsakomybė už informacijos turinį

ManoApklausa.lt vartotojas yra atsakingas už visą informaciją, kurią jis įveda į tinklapį ir siunčia arba padaro prieinama bet kokiu būdu trečiosioms šalims.
ManoApklausa.lt nekontroliuoja duomenų ir turinio, kuris tapo prieinamas naudojantis tinklapio paslaugomis. ManoApklausa.lt negarantuoja informacijos kokybės, atskaitomybės ir vientisumo.
Naudojantis ManoApklausa.lt vartotojas sutinka nenaudoti paslaugų tokiais būdais:
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinančio ar užgaulaus pobūdžio, varginantis, žalą sukeliantis, klaidinantis, vulgarus, nepadorus, šmeižikiškas, pažeidžiantis kito asmens privatumą, kupinas rasinės, etninės ar kitos formos neapykantos, arba kitokio nepageidaujamo pobūdžio;
  • Žala atsiranda bet kokiu būdu;
  • Apsimesti bet kokiu asmeniu ar asmenų bendrija, įskaitant ir ManoApklausa.lt atstovus, arba melagingai tvirtinti ar kitaip nurodyti savo netikrus ryšius su amenimi ar asmenų bendrija;
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kurio neturi teisės paviešinti pagal jokį įstatymą ar sutartinius arba patikėjimo santykius (kaip pavyzdžiui, vidinę informaciją, firmos ir konfidencialią informaciją, kuri gauta išmokus arba atskleidus su įdarbinimu susijusius santykius arba slaptus susitarimus, būnant jų šalimi);
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kuris peržengia kokio nors patento, prekės ženklo, prekybos paslaptį, autorines teises ar kitas bet kurios šalies turtines teises („Teises”);
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokią neprašytą ar be leidimo reklamą, reklaminę medžiagą, „šiukšles” (angl. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes") ar bet kokią kitą tarpininkavimo formą;
  • Kištis arba nutraukti Paslaugą arba serverius ar tinklus, susijusius su Paslauga, arba nepaklusti bet kokiems reikalavimams, procedūroms, strategijoms ar taisyklėms, susijusioms su Paslaugos tinklu;
  • Tyčia ar netyčia pažeisti bet kokį taikomą vietinį, nacionalinį ar tarptautinį teisės aktą.


Privatumo politika

Privatumo politika nustato, kaip ManoApklausa.lt apdoroja vartotojo informaciją, kuri surenkama ir saugoma ManoApklausa.lt duomenų bazėse.
ManoApklausa.lt vartotojo paskyros informacija, sukurtos apklausos ir rezultatai yra vartotojo nuosavybė. Duomenų konfidencialumas yra vienas iš ManoApklausa.lt pagrindinių valdymo principų. ManoApklausa.lt neteiks vartotojo informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus vietiniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose. ManoApklausa.lt turi teisę uždaryti vartotojo paskyrą ir priėjimą prie apklausų ir perduoti vartotojo informaciją valdžios institucijoms, jei teisės aktuose to reikalaujama arba yra pagrindas tikėti, kad dėl šių veiksmų gali būti iškelta byla.
Prisijungimas prie ManoApklausa.lt paslaugų yra savanoriškas. Apklausos dalyviai žino ir yra atsakingi už tai, kiek asmeninės informacijos jie pateikia. Apklausos dalyviai žino, kad visa pateikta informacija yra prieinama ir bus naudojama vartotojui apdorojant duomenis ManoApklausa.lt.


Kitos taisyklės

ManoApklausa.lt turi teisę informuoti vartotojus apie įvairias temas ir naujienas naudojantis tinklapiu ir/arba el. paštu.
ManoApklausa.lt turi teisę pakeisti ir atnaujinti šias taisykles be jokių perspėjimų.