Apklausa Marijampolės regiono (Vilkaviškio rajono) specializacija
Regionų sėkmė tiesiogiai priklauso nuo ten veikiančio verslo sėkmės bei jo konkurencingumo: užtikrinus palankias verslo sąlygas, aktyviau steigiamos įmonės, jos plečiasi, kuria naujas darbo vietas, didėja darbo užmokestis, mažinama pajamų nelygybė ir socialinė atskirtis. Regionai prioritetą teikia privačių investicijų pritraukimo skatinimui.