Apklausa Šiaulių rajono gyventojų apklausa apie savivaldybės antikorupcinę aplinką
Gerb. gyventojai,
kviečiame išreikšti savo nuomonę apie korupcijos paplitimą ir prevenciją Šiaulių rajono savivaldybėje, kuriuo siekiama įvertinti korupcijos prevencijos veiksmingumą.
Tyrimo rezultatai bus panaudoti tobulinant korupcijos prevencijos priemones. Tyrimo ataskaita bus paskelbta savivaldybės tinklapyje.
Tyrimą atlieką Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros mokslininkų grupė.
Apklausa anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti duomenys.
Jei jau teko atsakinėti į panašią anketą, skirtą savivaldybės institucijų darbuotojams, šios anketos nepildykite
Jūsų nuomonė ypač svarbi. Pažymėkite X Jums tinkamus atsakymo variantus.
Tyrime naudojamų sąvokų paaiškinimas:
Korupcija – korupcija yra laikomas piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant asmeninės naudos – tiek viešajame tiek privačiame sektoriuose.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems naudos.
Kyšis – kyšiu yra laikoma bet kokia turtinė ar kitokia asmeninė nauda (tiek pinigai, tiek kitos vertybės) sau ar kitam asmeniui už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą.
Dėkojame už Jūsų atsakymus!