Apklausa Telšių rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimo klausimynas
Gerbiamas apklausos dalyvi,

kviečiame dalyvauti tyrime, kurio tikslas – nustatyti Telšių rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius ir parengti rekomendacijas šių poreikių tenkinimui neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi teikiančioms institucijoms, dirbančioms Telšių rajono savivaldybėje.
Tyrimą atlieka – Telšių švietimo centras ir Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Telšių skyrius.
Anketa yra anoniminė, todėl pateikti asmeninio pobūdžio informacijos nereikia. Visi duomenys bus pateikti tik statistiškai apibendrinti. Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Jums tinkamą atsakymą užbraukite kryželiu X.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!