Apklausa Kaimo plėtros specialistų poreikio anketa
Įvairiose vietos savivaldos, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse, žemės ūkio ir kaimo plėtros konsultavimo ar kitose organizacijose dirba viešojo administravimo specialistai, kurie išskirtinai specializuojasi kaimo plėtros politikos ir valdymo srityse. Poreikiai kaimo plėtros specialistams ir jų kompetencijoms auga kartu besikeičiančia visuomene bei socialiniais, ekonominiais, politiniais – instituciniais, aplinkos apsaugos iššūkiais, kuriuos būtina valdyti siekiant darnos visuomenėje.
Jūsų ekspertinė nuomonė labai svarbi siekiant ištirti kaimo plėtros specialistų poreikį darbo rinkoje ir būtinus jų rengimo pokyčius per ateinančius 5 metus.
Anketa yra anoniminė, o gautieji tyrimo rezultatai, bus panaudoti tik apibendrintoms tyrimo išvadoms parengti.
Atidžiai susipažinkite su kiekvienu anketoje pateiktu klausimu ir pažymėkite Jūsų nuomonę labiausiai atitinkantį atsakymo variantą.

Prašome Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus: