Apklausa Užsienio lietuvių jaunimo apklausa
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti, kokios priežastys paskatintų emigravusius jaunus žmones (14–29 m.) grįžti gyventi į Lietuvą, čia dirbti ir mokytis. Jūsų atsakymai padėtų lengviau atrasti priemones, reikalingas grįžtamajai jaunimo migracijai paskatinti. Ši apklausa yra anoniminė, ją sudaro 41 klausimas. Gauti duomenys bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams, tad Jūsų atsakymai išliks konfidencialūs.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad anketa skirta užsienyje gyvenantiems 14–29 m. asmenims.

Apklausa bus vykdoma iki 2015 m. spalio 5 d.

Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką!