Apklausa Metodinė konsultacija technologijų mokytojams, įgyvendinantiems pagrindinio ugdymo technologijų bendrąją programą
Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kaip dalyviai vertina renginį, kokių turi pastebėjimų / pasiūlymų