Apklausa Metodinė konsultacija „Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas ir vertinimas“ vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojams
Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kaip dalyviai vertina renginį ir kokios pagalbos jiems reikėtų