Apklausa KONSULTACIJA "PASIRENGIMAS TECHNOLOGIJŲ BRANDOS EGZAMINO VERTINIMUI"
Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kaip dalyviai vertina renginį, kokių turi pastebėjimų / pasiūlymų