Apklausa Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių su mokomąja medžiaga rengimas ir išbandymas (kopijuoti)
Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kaip dalyviai vertina renginį, kokių turi pastebėjimų / pasiūlymų