Apklausa Metodinė diena specializuoto ugdymo krypties mokytojams, metodinių būrelių pirmininkams
Šia anketa siekiama išsiaiškinti kaip dalyviai vertina renginį