Apklausa Metodinė konsultacija „Technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymas ir vertinimas“ vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo technologijų mokytojams, 2014 metų technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų vadovams, vertintojams
Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kaip dalyviai vertina renginį ir kokios pagalbos jiems reikėtų