Survey Bioderma
Sveicināti!
Aicinām iesaistīties aptaujā, jo vēlamies uzzināt jūsu viedokli par BIODERMA zīmola vērtībām Latvijā, kā arī jūsu vēlmes un vajadzības. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti vienīgi izpētes nolūkā. Anketu aizpildīšanas termiņš ir 8. novembris. Tie, kuri anketā būs norādījuši arī vārdu un uzvārdu, piedalīsies izlozē, kuras rezultātā 3 laimīgie uzvarētāji kā balvu varēs iegūt jebkuru BIODERMA produktu pēc savas izvēles, izņemot Matricium. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Здравствуйте!
Мы приглашаем вас учасвтвовать в этом исследовании для того, что-бы мы узнали ваше мнение о компании Bioderma в Латвии, а также ваши ожиданя и потребности. Это иссленование анонимно и результаты будут использованы только в целях исследования. Предельный срок исследования – 8 ноября. Те, кто укажет своё имя и фамилию, будут участвовать в лотереи, где 3 победителя получат любой продукт компании Bioderma по своему выбору, кроме Matricium. Заранее спасибо за сотрудничество!

Hello!
We invite You to participate in this survey because we want to find out Your opinion about values of Bioderma brand in Latvia, as well as Your expectations and needs. The survey is anonymous, and the results of it will be used only for the purpose of the research. The deadline of the survey is 8th of November. Those of You who will identify their name and surname, will participate in the lottery where 3 winners will get any Bioderma product of their choice, except Matricium. Thank You in advance for cooperation!


Choose survey language / Izvēlieties aptaujas valodu / Выберите язык анкеты