Apklausa anglicizmų vartojimas lietuvių kalboje
Savo diplominiame darbe aš norėčiau sužinoti kokia yra jūsų nuomonė apie anglicizmų vartojimą lietuvių kalboje, ką manote apie VLKK kalbos politiką? Siekdama gauti tikslią ir objektyvią informaciją šia tema, maloniai prašau atsakinėti nuoširdžiai.
Ši apklausa yra anoniminė. Susumuoti kiekvieno klausimo atsakymai bus skaičiuojami ir išnaudoti diplominiame darbe. Šią apklausą atlikti užtruks vos 5 minutes.