Apklausa E-prekybos skatinimo priemonės Lietuvoje
Gerb. Respondente,
MRU magistrantūros studijų magistrantas rašo baigiamąjį darbą „Elektroninės prekybos skatinimo priemonės Lietuvoje“ ir prašo Jus atsakyti į pateiktus anketos klausimus.
Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, todėl Jūs visada turite teisę atsisakyti dalyvauti apklausoje. Tyrimas yra anoniminis. Tai reiškia, kad Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai analizei. Anketoje niekur nereikia rašyti savo vardo ar kitų asmens duomenų.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus!