Apklausa Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu
Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Tyrimą atlieka Panevėžio kolegijos Socialinio darbo studijų programos IV kurso studentė. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.