Apklausa Pirmasis įspūdis ir jo įtaka bendravimui
Šia apklausa siekiame daugiau sužinoti apie žmonių požiūrį į pirmąjį įspūdį ir jo įtaką bedravimui!