Apklausa Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Skaityklos teikiamų paslaugų vertinimas
Gerbiamas respondente, maloniai kviečiame dalyvauti apklausoje. Apklausos tikslas – išsiaiškinti apie bibliotekos skaitykloje teikiamų paslaugų kokybę, jūsų poreikius. Anketa yra konfidenciali.