Apklausa Vaikų kultūra
Vaikų kultūra - tai sudėtingas daugiamatis procesas, reikalaujantis daug pedagogo žinių ir pastangų. Atliekamas tyrimas, kurio tikslas – ištirti įstaigos vaikų kultūrą, vertybes, vaikų kultūros apraiškas, įstaigos sąlygų tinkamumą vaikų saviraiškai ir kultūrai reikštis, kokie metodai, būdai ir formos įtakoja vaikų kulturingą elgesį ir pan. (tyrimą atlieka Klaipėdos l-d „Liepaitė“ audito grupė). Prašome išreikšti savo nuomonę, tyrimo rezultatai bus anonimiški, pateikti apibendrintai.