Apklausa KLIENTŲ APKLAUSOS ANKETA
Lietuvos energetikos instituto (LEI) Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius analizuoja LEI bendradarbiavimo su verslu rezultatus ir siekia pagerinti supratimą apie Lietuvos verslo poreikius ir prioritetus, kad taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklomis dar geriau patenkintų verslo lūkesčius. Todėl, vadovaujantis LEI įdiegta Kokybės vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, prašome Jūsų atsakyti į šios anketos klausimus ir pareikšti savo nuomonę apie mūsų paslaugų kokybę. Jūsų atsakymai mums padės tobulinti klientų aptarnavimą.