Apklausa Mikroklimato tyrimas (tėvams)
Mieli ugdytinių tėvai,

Alytaus jaunimo centre (toliau klausimyne – įstaiga) atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti ugdytinių tėvų požiūrį į įstaigos stiprybes ir silpnybes, tvarką, tradicijų, įvaizdžio puoselėjimą, teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kokybę.
Prašytume pagal pateikiamą atsakymų skalę (galite rinktis nuo atsakymo „visiškai nesutinku“ iki atsakymo „visiškai sutinku“, ypatingiems atvejams yra atsakymas „negaliu atsakyti“) įvertinti kiekvieną anketoje pateiktą teiginį.

Jūsų atsakymai liks anonimiški. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!
Dėkojame už nuoširdžius atsakymus.