Apklausa Karmėlavos lopšelio-darželio "Žilvitis" plataus veiklos kokybės įsivertinimo anketa
Įstaigoje atliekamas platusis veiklos kokybės įsivertinimas, kurio tikslas:
Optimizuojant įstaigos veiklą, kartu aptarti įstaigos veiklos kokybę ir susitarti dėl tobulinimo būdų ir krypčių.
Jums pateikiama anoniminė anketa, kurią prašytume užpildyti iki 2019 m. lapkričio15 d.


Įvesti prisijungimo slaptažodį: