Apklausa Apklausa dėl paramos verslo pradžiai suteikimo
Panevėžio miesto vietos veiklos grupė (VVG) pirmą kartą ruošiasi skelbti kvietimą veiksmui: „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims, sukuriant profesinei veiklai vykdyti tinkamas erdves“. Vienai darbo vietai sukurti bus galima pasinaudoti parama už 12 tūkst. eurų (daugiau informacijos www.pvvg.lt).
Kadangi pagal ES finansavimo (PFSA V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ reikalavimus galima finansuoti jauno verslo subjektų (iki 2 metų veikiančių labai mažų įmonių ar savarankišką darbą vykdančių fizinių asmenų) apmokymus, amatui ar gamybai ar paslaugai reikalingų priemonių, įrangos nuomą ar įsigijimą bei leisti nemokamai pasinaudoti veiklai vykdyti reikalingomis patalpomis, labai svarbu išsiaiškinti paklausiausias mieste tikslinės grupės dalyvių- jauno verslo subjektų- potencialias ar esamas veiklos sritis, kurioms reikėtų patalpų, įrangos ir priemonių.