Apklausa Profesinės sveikatos paslaugų teikimo galimybių įmonėms nustatymas
Higienos institutas atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti Lietuvos ypač mažų ir mažų įmonių poreikius organizuojant ir teikiant darbuotojams profesinės sveikatos priežiūros paslaugas.
Prašome Jus užpildyti šią anketą. Užtikriname anketoje pateiktų duomenų konfidencialumą ir garantuojame, kad tyrimo rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslais ir bus pateikti apibendrintai. Kviečiame Jus bendradarbiauti ir prisidėti prie įmonių profesinės sveikatos priežiūros stiprinimo. Anketa susideda iš 8 klausimų. Mums labai svarbu, kad būtų atsakyta į visus anketos klausimus.