Apklausa Lošėjų savijautos tyrimas
Gerbiamas (-a) respondente,

esu Vytauto Didžiojo universiteto studentė Tatjana Veromej. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro darbui, kurio metu tyrinėsiu lošėjų savijautą. Jūsų dalyvavimas ir atsakymai į klausimus bus naudingi siekiant geriau suprasti galimus lošimo padarinius. Jums bus pateikti 3 klausimynai, kurių pildymas užtruks apie 15 minučių. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų. Svarbu, kad duotus teiginius įvertintumėte kuo nuoširdžiau. Surinkti duomenys bus naudojami tik apibendrinti, mokslinio tyrimo tikslais, todėl galiu užtikrinti Jūsų duomenų konfidencialumą.
Jei Jums kiltų papildomų klausimų arba norėtumėte gauti tyrimo rezultatus, galite rašyti el. paštu: tatjana.veromej@gmail.com

Iš anksto dėkoju už dalyvavimą tyrime!


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!