Vertinimo sistema

Sveiki!
Savo diplominiame darbe aš norėčiau ištirti žmonių vertybių hierarchiją dabartinėje visuomenėje. Siekdamas gauti tikslią ir objektyvią informaciją šia tema, aš Jūsų maloniai prašau atsakinėti nuoširdžiai.
Ši apklausa yra anoniminė. Atsakymai nebus išskirti atskirai. Susumuoti kiekvieno klausimo atsakymai bus skaičiuojami ir paminėti diplominiame darbe. Šią apklausą atlikti užtruks vos 5 minutes.
Įvesk savo duomenis:
Lytis
Amžius
Gyvenamoji vieta
1. Koks Jūsų turimas aukščiausias išsilavinimas?
2. Darbo patirtis
3. Įvertinkite, ką labiausiai vertinate savo gyvenime (1 – svarbiausia; 8 – mažiausiai svarbu)
  Karjera
  Šeima
  Draugai
  Meilė
  Pinigai (finansinę gerovę)
  Fizinis patrauklumas
  Galia (statusas visuomenėje)
  Religija
4. Pinigai (finansinę gerovę) mano gyvenime yra
 12345678910 
Nesvarbus          Labai svarbus
5. Kituose žmonėse aš labiausiai vertinu:
  Atvirumą
  Ištikimybę
  Pasisekimą karjeroje
  Loginius ir protinius sugebėjimus
  Pinigus
  Fizinį patrauklumą
6. Aš tikiu, kad
7. Aš vertinu save ir kitus žmones dažniausiai taip:
8. Pažiūrėkite į paveikslėlį. Ką akys sako apie žmogų?
img/lt/user_q7/200018537.jpg
9. Man svarbiausia yra:
10. Jūsų nuomone, kokios vertybės yra labiausiai vertinamos šiuolaikinėje visuomenėje?
11. Kuriame paveikslėlyje jaučiama stipresnė meilė?
12. Per artimiausius 3 metus aš norėčiau daugiau dėmesio skirti: (keli galimi atsakymai)