Vertinimo sistema

Sveiki!
Savo diplominiame darbe aš norėčiau ištirti žmonių vertybių hierarchiją dabartinėje visuomenėje. Siekdamas gauti tikslią ir objektyvią informaciją šia tema, aš Jūsų maloniai prašau atsakinėti nuoširdžiai.
Ši apklausa yra anoniminė. Atsakymai nebus išskirti atskirai. Susumuoti kiekvieno klausimo atsakymai bus skaičiuojami ir paminėti diplominiame darbe. Šią apklausą atlikti užtruks vos 5 minutes.
Įvesk savo duomenis:
Lytis
Amžius
Gyvenamoji vieta
1. Išsilavinimas
Pradinė mokykla
Vidurinė mokykla
Nebaigtas aukštasis išsilavinimas
Aukštasis išsilavinimas
Daugiau nei aukštasis išsilavinimas
2. Darbo patirtis
Jokios patirties
1-2 metai patirties
3-5 metai patirties
5-10 metų patirties
10 metų ir daugiau
3. Šeiminė padėtis
Vedęs/ištekėjusi, turiu vaikų
Vedęs/ištekėjusi, nėra vaikų
Gyvenu su mergina/vaikinu
Išsiskyręs(-usi)
Kita
4. Įvertinkite, ką labiausiai vertinate savo gyvenime (1 – svarbiausia; 8 – mažiausiai svarbu)
  Karjera
  Šeima
  Draugai
  Meilė
  Pinigai
  Fizinis patrauklumas
  Galia (statusas visuomenėje)
  Religija
5. Seksas mano gyvenime yra
 12345678910 
Nesvarbus          Labai svarbus
6. Kituose žmonėse aš labiausiai vertinu:
  Atvirumą
  Ištikimybę
  Pasisekimą karjeroje
  Loginius ir protinius sugebėjimus
  Pinigus
  Fizinį patrauklumą
7. Aš tikiu, kad
Aš darau įtaką beveik visiems dalykams ir įvykiams savo gyvenime
Yra aukštesnės jėgos, kurios veikia įvykių posūkius mano gyvenime ir nėra prasmės planuoti ar stengtis daryti kam nors įtaką
Yra aukštesnės jėgos, kurios veikia įvykių posūkius mano gyvenime, bet aš galiu juos pakeisti, jei noriu
8. Aš vertinu save ir kitus žmones dažniausiai taip:
Aš geras, bet kiti žmonės blogi
Aš blogas, bet kiti žmonės geri
Aš geras ir kiti žmonės geri
Aš blogas ir kiti žmonės taip pat blogi
9. Pažiūrėkite į paveikslėlį. Ką akys sako apie žmogų?
img/lt/user_q7/200018537.jpg
Laimingo žmogaus akys
Liūdno žmogaus akys
Negaliu pasakyti
10. Man svarbiausia yra:
Klausyti širdies
Klausyti proto
11. Jūsų nuomone, kokios vertybės yra labiausiai vertinamos šiuolaikinėje visuomenėje?
12. Kuriame paveikslėlyje jaučiama stipresnė meilė?
img/lt/user_q8/200018537.jpg
img/lt/user_q8/200018538.jpg
13. Per artimiausius 3 metus aš norėčiau daugiau dėmesio skirti: (keli galimi atsakymai)
Karjerai
Išsilavinimui
Išvaizdai
Šeimyniniam gyvenimui
Meilei
Religijai
Jūsų dalyvavimas apklausoje padėjo surinkti svarbius duomenis mano diplominiam darbui. Ačiū Jums už atsakymus!
Jeigu Jums įdomūs apklausos rezultatai - praneškite man. Aš Jums juos atsiųsiu.