Apklausa Tautinis identitetas
Apklausos tikslas - sužinoti respondentų nuomonę, požiūrį į tautinio tapatumo problemas, bendrai apžvelgti kultūrinės savimonės tendencijas.