Apklausa : STATYBOS INŽINIERIŲ NUOMONĖ DĖL SAVIVALDOS
Gerbiami Statybos Inžinieriai ir Inžinierės,

Ar nemanote, kad nusipelnote turėti profesinę savivaldą ir būti tinkamai jos atstovaujami?

Šiuo metu Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga ir Lietuvos statybos inžinierių asociacija kartu su LR aplinkos ministerija aktyviai diskutuoja dėl Lietuvos statybos inžinierių konfederacijos kūrimo. Pagrindinis tokios asocijuotos profesinės struktūros atsiradimo tikslas – vienyti statybos inžinierius, suteikiant jiems daugiau galių ir laisvių tiesiogiai kartu dalyvauti statybos techninės veiklos gerinimo procese, taip pat atstovauti inžinierių profesiniams interesams ir juos ginti.

Jau nuo pirmųjų statybos inžinierių savivaldos kūrimo proceso dienų siekiame būti atviri, bendruomeniški ir demokratiški. Todėl prašome Jūsų išsakyti savo nuomonę keliais klausimais dėl statybos inžinierių savivaldos.
Apklausoje gali dalyvauti atestuoti ir neatestuoti statybos inžinieriai, tiesiogiai dalyvaujantys bet kurioje statybos techninėje veikloje, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, statinių, kuriuose jas atlieka ar vykdomų darbų.

Į apklausos rezultatus bus atsižvelgta priimant sprendimus dėl statybos inžinierių profesinės savivaldos įgyvendinimo nuostatų, TODĖL KIEKVIENO IŠ JŪSŲ NUOMONĖ YRA SVARBI IR REIKALINGA!

Apklausa anoniminė. Apklausos organizatoriai - Lietuvos statybos inžinierių sąjunga - negalės sužinoti jokios respondentų asmeninės informacijos. Vienas statybos inžinierius apklausą gali užpildyti vieną kartą.