Apklausa STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ SLAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOJE, FIZINIO AKTYVUMO IR PSICHOEMOCINĖS BŪSENOS SĄSAJOS
Gerb. apklausos Dalyvi (-e),


Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos magistrantūros studijų programos I kurso studentė Živilė Valiuškienė atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti studentų, studijuojančių slaugos studijų programoje, fizinio aktyvumo ir psichoemocinės būsenos sąsajas. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Dalyvavimas savanoriškas, bet kuriame tyrimo etape galima atsisakyti dalyvauti. Anketos užpildymas bus prilyginamas sutikimui dalyvauti apklausoje. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios gali padėti gerinant sveikatą studentų tarpe.

Ši tyrimo priemonė patvirtinta KU SvMF Slaugos katedros Etikos komisijos posėdyje. Iškilus neaiškumams, prašom kreiptis į darbo autorę Živilę Valiuškienę (tel. +37061450521) arba į Etikos komisijos pirmininką (tel. (846) 398 558).

Instrukcija. Prašom atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą arba įrašyti savąjį atsakymą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai. Sugaišite 15-20 minučių. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus.