Apklausa LIETUVOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ (BO) VEIKLOS GALIMYBIŲ IR POREIKIŲ TYRIMAS
Ši apklausa atliekama Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos sprendimu ir vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės “Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso” projektą – ištirti esamą Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) situaciją, išanalizuoti stipriąsias ir silpnąsias BO sritis bei atskleisti jų veiklos galimybes ir poreikius. Šios apklausos duomenys padės tiksliau nustatyti paramos BO kryptis bei priemones, jos pagrindu bus ruošiamos Lietuvos Bendruomenių veiklos plėtros programos gairės. Programos gairės bus pateiktos valstybės institucijoms.

Klausimyną (vieną – nuo BO) prašome užpildyti organizacijos vadovams arba jų įgaliotiems atstovams, kurie puikiai žino savo gyvenamosios vietovės BO situaciją. Klausimynas pildomas online, t.y. internetinėje erdvėje. Klausimyną sudaro 38 klausimai. Užpildyti klausimyną truks 10-15 min., kadangi didžiąją dalį apklausos klausimų sudaro uždaro tipo klausimai, pažymint vieną ar kelis nurodytus ir jums tinkančius požymius.

Apklausa bus vykdoma birželio mėn. 2-30 dienomis. Apklausa anoniminė, bus panaudota tik tyrimo tikslams. Prašome aktyviai dalyvauti.

Papildomą informaciją teikia LBOS projekto koordinatoriai telefonais: Rasa (tel. 8 699 85644) ir Marija (tel. 8-600-05936) arba el. paštu: lvbosapklausa@gmail.com