Apklausa Klaipėdos miesto jaunimo politinio raštingumo tyrimas
„Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ platformos „Dialogai“ koordinatoriai - Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra kartu su Klaipėdos universiteto studentų sąjunga kviečia dalyvauti apklausoje.

Apklausa subalansuota Klaipėdos mieste gyvenančiam 14-29 metų jaunimui, tačiau kviečiami atsakyti visi, kurie širdyje jaučiasi jauni ir mylintys Klaipėdos miestą.

Apklausa remiasi prielaida, kad politiškai aktyvus jaunimas turi galimybę daryti didesnę įtaką nacionalinei bei vietos valdžiai ir jos priimamiems sprendimams, atstovauti savo interesus ir prisidėti prie visuomeninės gerovės kūrimo. Viena iš sudėtinių projekto dalių yra politinių žinių lygio matavimas jaunimo tarpe. Šios apklausos rezultatų įvertinimas prisidės prie jaunimo politinių žinių poreikio nustatymo, todėl Jūsų nuomonė – labai svarbi.

Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Anketa yra anoniminė. Surinkti duomenys bus naudojami apibendrintai. 

Pildantieji mobiliaisiais telefonais turėtų pasukti telefonus horizontaliai.

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu: kuss.projektai@gmail.com 


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.