Apklausa ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO APKLAUSA
Šiaulių rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje kokybę, atlieka anoniminę apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Pildant anketą, gali būti pasirenkami keli 4, 6 klausimų, Jūsų manymu, tinkami atsakymų variantai.