Apklausa Klaipėdos rajono savivaldybės paslaugų teikimo elektroniniu būdu tobulinimas siekiant efektyvesnio prašymų teikimo elektroniniu būdu. Apklausa vykdoma nuo 2020 m. vasario 1 d. 2020 m. kovo 1 d.
Klaipėdos rajono savivaldybė dalyvaudama LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros projekte „Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse“ pagal projekto vykdytojų parengtus pasiūlymus ir pateiktas rekomendacijas Savivaldybėje įgyvendina projektą „Sumažinta administracinė našta verslui ir efektyvesnis prašymų pateikimas elektroniniu būdu“.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti verslo atstovų nuomonę ir lūkesčius apie Klaipėdos rajono savivaldybės paslaugas teikiamas elektroniniu būdu bei nustatyti jų tobulinimo galimybes siekiant efektyvesnio prašymų teikimo elektroniniu būdu.
Apklausa yra anoniminė, apklausos duomenys bus naudojami tik projekto „Sumažinta administracinė našta verslui ir efektyvesnis prašymų pateikimas elektroniniu būdu“ veiklose.

Elektroninė paslauga – tai nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais informacinių ir ryšių technologijų kanalais ir priemonėmis (pavyzdžiui, kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine televizija ar kt.), Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims teikiama viešoji ar administracinė paslauga, kuri apima visų veiksmų seką nuo paslaugos inicijavimo momento iki siekiamo paslaugos rezultato suteikimo.