Apklausa Gerb. Respondente! Siekiant pagerinti neįgaliųjų laisvalaikio galimybes Panevėžyje, atliekama anketinė apklausa, kurios tikslas – ištirti neįgaliųjų laisvalaikio tendencijas ir plėtros galimybes Panevėžio mieste.
Tyrimo iniciatorė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dr. Sandra Jakštienė, tyrimo organizatorė – Panevėžio Vietos veiklos grupės administratorė Martyna Kontrimaitė.
Anketa anoniminė, jos nereikia pasirašyti, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti teisingus tyrimo duomenis. Jūsų bendradarbiavimas, užpildant šią anketą yra labai svarbus. Tyrimui bus panaudota tik apibendrinta respondentų nuomonė.