Apklausa MITnl 15 gr. Studijų kokybė V semestras 2017-2018 m. m.
Mielas (-a) STUDENTE,

Mums labai svarbi TAVO nuomonė apie studijų proceso organizavimą ir paskaitų dėstymo kokybę Šiaurės Lietuvos kolegijoje 2017-2018 m.m. V pusmetį.
TAVO atsakymai bus panaudoti studijų kokybei tobulinti.
Apklausa yra ANONIMIŠKA - nei pavardės, nei vardo nurodyti nereikia.

Tyrimą atlieka Šiaurės Lietuvos kolegijos Administracija.