Apklausa "Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo metu įgytų žinių ir gebėjimų pritaikomumo vertinimas"
Magistro II kurso studentės kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centru organizuoja apklausą, kurios tikslas ištirti pedagogų poreikius ir kvalifikacijos renginių kokybę.