Apklausa Klausimynas darželių pedagogams. Tėvų į(si)traukimo į ugdymo įstaigos gyvenimą aktyvinimas.
Šiuo tyrimu norime išsiaiškinti darželių pedagogų pasirengimą ir suinteresuotumą naudoti interneto įrankius bendravimui su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais.
Apklausa yra anoniminė, duomenys bus panaudoti apibendrintai analizei.
Atlikti apklausą užtruks apie 7 min.
Ačiū už dalyvavimą!


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!