Apklausa "Apklausa apie išrašomų asmens dokumentų kokybę ir teikiamas paslaugas."
Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC), siekdamas gerinti teikiamų paslaugų kokybę, trečią kartą atlieka apklausą, kuria norima išsiaiškinti, ar asmenys ir asmens dokumentus išduodančios tarnybos yra patenkinti ADIC teikiamomis paslaugomis ir išrašomais asmens dokumentais. Tuo pačiu norima sužinoti, kaip per metus pasikeitė asmenų pasitenkinimo ADIC išrašomais asmens dokumentais ir teikiamomis paslaugomis rodikliai.
Be to, ADIC, vykdydamas šią apklausą, tikisi sulaukti racionalių pasiūlymų, kaip pagerinti esamą situaciją. Primename, kad visą informaciją, susijusią su asmens dokumentų išrašymu, galite rasti ADIC interneto puslapyje ( http://www.dokumentai.lt ).
Svarbu žinoti. Reikalavimai nuotraukoms asmens dokumentuose nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakyme Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657). ADIC interneto puslapyje adresu http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=34 galima rasti nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžius.
ADIC vykdoma apklausa yra anoniminė.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!