Apklausa Metodinė diena „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“ gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams (kopijuoti)
Šia anketa siekiama išsiaiškinti kaip dalyviai vertina renginį