Apklausa Nėštumo nutraukimas
Esu Vilniaus Universiteto visuomenės sveikatos studijų dalyko studentė Jūratė Odminytė. Rengiu bakalauro baigiamajį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti moterų požiūrį į nėštumo nutraukimą. Labai prašau užpildyti šią anketą: atsakyti į visus pateiktus klausimus bei pažymėti vieną ar daugiau atsakymų. Anketa yra anoniminė, tad bus skelbiami tik apibendrinti duomenys. Tikiuosi, kad nuoširdūs ir sąžiningi atsakymai padės gauti teisingus tyrimo rezultatus.